Đau bụng kinh - Các phương pháp chua vo sinh, lac noi mac tu cung

Bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi tại đây

Giảm đau bụng kinh hiệu quả nhờ thực phẩm chứa vitamin E
Một nghiên cứu Đại học Tarbiat Modarres về sử dụng vitamin E cho những bạn gái bị đau bụng kinh. Kết quả những bạn gái sử dụng vitamin E giảm đau bụng kinh rõ rệt so với nhóm chỉ dùng giả dược không phải vitamin E. Qua nghiên cứu này ...
Hit Counter